ANLÄGGNINGENAnläggningsavgifter 2024


För att lösa något av våra anläggningskort krävs medlemskap i föreningen.Enskild person 2000:- *
Ryttaren får rida två hästar per dag. Kortet följer ryttaren. Vid fler hästar tillkommer kostnad på 250:-/ häst.


Familjekort 3500:-*
Gäller för familj skriven på samma adress. Upp till fyra hästar. Vid fler hästar tillkommer kostnad på 250:-/ häst.


Barn upp till 12 år 1000:-*
Giltigt upp till året man fyller 12 år.Medryttarkort 1000:-/ helår* 

Går endast att lösa om ägaren till hästen redan innehar ett anläggningskort. Detta kort får man rida en häst på.


Medryttarkort 500:-/ halvår*

Går endast att lösa om ägaren till hästen redan innehar ett anläggningskort. Detta kort får man rida en häst på.Dagskort

50:- vid arrangerade träningar för medlem
100:- för medlem vid enskild ridning
150:- vid arrangerade träningar/ vanlig ridning för icke medlemFöreningen har ett swishnummer som det går att swisha till, vid exempelvis betalning av dagskort:

123 299 21 62.

Glöm inte märka vem och vad det gäller.


Avgiften gäller fr.o.m. 1 jan 2024 och erläggs innan ridning på anläggningen till BG: 696-3482Om anläggningen används utan att erlägga avgift tillkommer en avgift på 300kr vid fakturering.Vid frågor kontakta info@ringsjoorten.com
*Anläggningskortet höjs med 45% när ett nytt ridhus står på plats. Hyran faktureras då i efterhand när ett mytt ridhus är i bruk.Ridhus med måtten 22x62 underlag kvegsand/flis


Cafeteria som ger en bra syn över hela ridhuset,domartorn i anslutning till ridhuset som ger en god yv över stora hoppbanan samt ytterligare ett domartornsom ger en vy över ridbanan inomhus.Läktare, kontor, tvättmaskin, klubbrum och toaletter inhyses även det i ridhusbyggnaden.


Stora hoppbanan är belyst och mäter 50x100. Grus som underlag samt högt rejält staket. Oändliga möjligheter till bra ridning i alla dicipliner, under utomhussäsongen finns alltid hopphinder nära tillhands.


Paddock som mäter 30x60 Grusunderlag med högt staket. Används som framhoppningsbana under våra tävlingsdagar. Belyst vilket ger bra möjligheter att rida på denna bana även under årets mörkaste månader när vädret tillåter.


Paddock 30x60Grus som underlag och i nära anslutning till våra två dressyrbanor och framhoppningsbanan.

Även denna bana är belyst.


Dressyrbanor 20x60 Våra två dressyrbanor har grusunderlag och vita stenpelare med bokstäver som under sommarhalvåret kan prydas med blommor. Vita plaststaket runt banorna och vacka dressyrbodar ger dig som dressyrintresserad alla möjligheter att träna på våra banor under tävlingslika förhållanden.


Markarbetes Paddock 20 x 40 Precis bredvid ridhuset hittar du en mindre paddock i anslutning till stora hoppbanan, grusunderlag.

Finns alltid hindermaterial framme.