MEDLEMSAVGIFT OCH ANLÄGGNINGSKORT

Vill du ha en faktura på din avgift? Fyll i formuläret!

En faktura med betalning inom 30 dagar kommer att skickas till angiven mailadress. 


 
 
 
Junior (t.o.m. 18 år) 300 kr
Senior (fr.o.m. 19 år) 380kr
 
Enskild person 2000:-
Barn upp till 12 år 1000:-
Medryttarkort 1000:-/ helår
Medryttarkort 500:-/ halvår