FÖRENINGEN

Ringsjöortens Ryttarförening bildades 1928 och tillhörde då De Svenska Lantliga Ryttarföreningarnas Centralförbund. Detta förbund bildades för att främja den svenska aveln av varmblodiga hästar. Harald Larsson, vår hedersmedlem, var med och grundade ryttarföreningen.


Fram till mitten av 70-talet huserade verksamheten där vi fick plats och lov att vara, vilket resulterade i ett ganska kringflackande liv. Därefter fick föreningen för en symbolisk summa överta fastigheten på Säbytorp av Arvid Nilsson under förutsättning att ridverksamheten fortsatte att bedrivas på anläggningen.


I föreningens stadgar uttrycks i §1 andemeningen för verksamheten: "Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att främja utbildning i ridning av samtliga grenar samt voltige för föreningens medlemmar, anordna och deltaga i tävlingar i ovannämnda grenar för hästar och ponny samt vidmakthålla intresset för den svenska varmblodiga hästen".


Under årens lopp har anläggningen efter hand iordningsställts. Det började med att ridhuset invigdes i oktober 1980. I samband med att ridhuset byggdes renoverades också stallet för att kunna ta emot inhyrningar och lektionshästar.


När vi skulle arrangera tävlingar byggdes dressyr- och hoppbanor i beteshagarna, vilket naturligtvis innebar att de inte var av särskilt bra kvalitet men i slutet av 80-talet byggdes en permanent hopp- och framridningsbana.


1992 fick föreningen förtroendet att vara arrangör av Ponny-SM i hoppning och dressyr. Detta var första gången som båda grenarna reds samtidigt. Detta föranledde nybyggnationen av tre permanenta dressyrbanor på grus och även här en framridningsbana.


Ytterligare ett av de större projekten var färdigställandet av kafeterian och domartornet på ovanvåningen av ridhuset.
Många, många ideella timmar har lagts ner, och läggs fortfarande ner, av föreningens duktiga och arbetsvilliga medlemmar och anhöriga som gör det möjligt för föreningen att bedriva den verksamhet som finns idag.

Integritetspolicy

GDPR 


Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av de nya GDPR-reglerna har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar hur vi gör.


Det har länge funnits särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Från den 25 maj 2018 ersätts den tidigare personuppgiftslagen av dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Framförallt ger den dig mer insyn och tydligare rättigheter att styra över din information.


Inom Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening hanterar vi personuppgifter i samband med vårt medlemsregister, för att kunna bedriva ridskola, då vi håller arrangemang (t.ex. tävlingar och ridläger) samt roller som exempelvis förtroendevalda och funktionärer.


Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. Svenska Ridsportförbundet hanterar medlemsuppgifter för bland annat distribution av medlemstidningen, administration av medlemsföreningar, tävlingsarrangemang och utbildningar samt roller som exempelvis förtroendevalda och funktionärer.


Styrelsen

Ledarmot

Hampus Jönsson - Ordförande

Gilbert Larsson - Vice Ordförande

Szandra Grubits - Kassör

Josefin Hansson 

Anna-Karin Ljungdahl

Madeleine Lööw


Suppleant

Johanna Jönsson

Marie Af UgglasValberedningen

Martina Hurtig - Ordförande

Stina Hasselblad - Ledarmot

Emelie Hallberg - LedarmotSTADGAR