BSRyttarutveckling nivå 1

https://www.sisuforlag.se/produkt/ryttarutveckling-1/ köper ni den digitala delen för 180kr. Ni ska vara klart till den 20/4 med köpet av den digitala portalen.

Ni behöver anmäla till samtliga tillfällen så vi vet hur många som kommer att komma, digitala delen är obligatorisk. Övriga träffar är valfritt. Anmäler till ridskolan@ringsjoorten.com

Behöver ha anmälan senast 2 dagar innan varje aktivitet. Delas in i grupper vid ridning. Avsuttet är hela gruppen samlad.

Schema April

 • Avsutten introduktion måndag 3.e 19:00
 • Ridning + avsuttet torsdag 6.e 14:00-17:00
 • Ridning + avsuttet torsdag 20.e 17:00 – 19:00
 • Ridning torsdag 27.e 18:00 – 19:30

Schema Maj

 • Avsuttet fredag 5.e 16:45-17:45
 • Ridning torsdag 11.e 18:00-20:00
 • Dagläger fredag 19.e, 10:00-14:00 Två uppsuttna + avsuttet
 • Avsuttet torsdag 25.e 17:00-19:00

Schema Juni

 • Avsuttet + ridning 1/6 17:00-19:00
 • Avsuttet + ridning 19/6 17:30-19:30
 • Avsuttet + ridning 21/6 17:30-19:30

Schema Augusti

 • Avsuttet + ridning 8/8 17:30-19:30 OBS INSTÄLLD PGA VÄDRET
 • Ersätter 8/8, 24/8 18:00-20:00 avsuttet + ridning
 • Avusttet + ridning 26/8 14:00 - 17:00