Ridhus med måtten 22x62 underlag kvegsand/flis

Cafeteriasom ger en bra syn över hela ridhuset,domartorn i anslutning till ridhuset som ger en god yv över stora hoppbanan samt ytterligare ett domartornsom ger en vy över ridbanan inomhus.Läktare, kontor, tvättmaskin, klubbrum och toaletter inhyses även det i ridhusbyggnaden.


Stora hoppbanan är belyst och mäter 50x100. Grus som underlag samt högt rejält staket. Oändliga möjligheter till bra ridning i alla dicipliner, under utomhussäsongen finns alltid hopphinder nära tillhands.


Paddock som mäter 30x60 Grusunderlag med högt staket. Används som framhoppningsbana under våra tävlingsdagar. Belyst vilket ger bra möjligheter att rida på denna bana även under årets mörkaste månader när vädret tillåter.

Paddock 30x60Grus som underlag och i nära anslutning till våra två dressyrbanor och framhoppningsbanan. Även denna bana är belyst.


Dressyrbanor 20x60 Våra två dressyrbanor har grusunderlag och vita stenpelare med bokstäver som under sommarhalvåret kan prydas med blommor. Vita plaststaket runt banorna och vacka dressyrbodar ger dig som dressyrintresserad alla möjligheter att träna på våra banor under tävlingslika förhållanden.


Markarbetes Paddock 20 x 40 Precis bredvid ridhuset hittar du en mindre paddock i anslutning till stora hoppbanan, grusunderlag. Finns alltid hindermaterial framme.